למידע וייעוץ חייגו 054-4743422
Polygraph

שאלות ותשובות

questions-answers

שאלות ותשובות חשובות בעניין בדיקת פוליגרף

עד כמה מצב של התרגשות טרם הבדיקה עלול להשפיע על תוצאותיה? התרגשות אותה חווה נבדק לפני בדיקת פוליגרף היא דבר טבעי ונורמלי למדי. בודק פוליגרף מנוסה מודע לה והוא ידע כיצד לנטרל ולסנן את תסמיני ההתרגשות מכלל הסימנים המאובחנים.

האם בדיקת פוליגרף קבילה בבית משפט? על פי כמה פס"ד ותקדימים משפטיים בהליכים אזרחיים, ממצאי הבדיקה יתקבלו על ידי בית המשפט בהתקיים שני תנאים:
א. שני הצדדים הסכימו באופן מפורש ומראש על עריכת הבדיקה.
ב. תוצאות הבדיקה הן חד משמעיות.

בכפוף לתנאים אלו, בהליך אזרחי בית המשפט רשאי לקבל תוצאות בדיקת פוליגרף [פסק דין בערעור לביהמ"ש העליון ביאזי נ' לוי, ע"א 61/84].

ככלל, המצב המשפטי במדינת ישראל כיום לא מאפשר הגשת תוצאות בדיקת פוליגרף לבית המשפט בהליכים פליליים. עם זאת ראוי לציין כי בהליך פלילי בדיקת הפוליגרף עשויה לשמש בשלבי החקירה כגורם מכוון ומסייע טרם הגשת תיק לפרקליטות וכן עשויה היא לסייע בסינון חשודים ולמקד את החקירה [פס"ד גיא חסיד נ' מדינת ישראל בש"פ .1000/05].

מה באשר למקרה בו נבדק/ת אינם מוכנים להיבדק? אין אפשרות למעשה לכפות בדיקת פוליגרף על נבדק/ת ובדיקה שכזו יכולה להתקיים אך ורק עם קבלת הסכמה מפורשת בכתב של הנבדק/ת לקיום בדיקה ספציפית.

באיזו מידה בדיקות פוליגרף מדויקות? בדיקות פוליגרף נחשבות כמהימנות עד לרמה של 95% דיוק מבחינה סטטיסטית. מידת הדיוק תלויה בין השאר בטכניקת הבדיקה בה נעשה שימוש, במידת הכנת הנבדק/ת לבדיקה, יכולת עורך הבדיקה להפיק מערך שאלות מתאים לנבדק/ת ולנסיבות המקרה המדובר וכמובן מיכולת עורך הבדיקה לפענח את תוצאות הבדיקה בצורה אידיאלית.

למי מועברות תוצאות הבדיקה? הבודק מחויב למזמין הבדיקה אשר משלם תמורתה. אל מזמין הבדיקה מועברת חוות הדעת המסכמת של בדיקת הפוליגרף.
המזמין רשאי על פי רצונו, שיקול דעתו ואחריותו להעביר את תוצאות הבדיקה לנבדק/ת.

מי שוהה בחדר בעת הבדיקה?
רק בודק הפוליגרף והנבדק/ת. מלבד בודק הפוליגרף העורך את הבדיקה והנבדק, במהלך הבדיקה לא יהיה נוכח בחדר כל אדם נוסף!
במקרים מיוחדים בהם ישנו צורך בתרגום, תתאפשר נוכחות מתורגמן מטעם מכון "אימות", כמובן תחת פיקוח הבודק.

כמה זמן מראש נדרש להודיע לנבדק/ת על ביצוע בדיקת פוליגרף? כל נבדק/ת צריכים לקבל זימון לבדיקת פוליגרף בציון מועד ומיקום מדויקים לפחות 24 שעות מראש.

באיזו מידה טיפול תרופתי עלול להשפיע על בדיקה? חשוב לדווח לבודק הפוליגרף העורך את הבדיקה, במהלך השיחה המקדימה על תרופות אותן נוטל הנבדק. הבודק ידע כיצד להתייחס לסוג התרופות.
ככלל, חשוב שהנבדק יידע במהלך השיחה המקדימה את הבודק על המצב הבריאותי המדויק שלו. דבר זה יסייע לבודק לפרש נכון את הסימנים הפיזיולוגיים המתקבלים במהלך הבדיקה ולא לפרשם לרעת הנבדק.

האם קיים בישראל רישוי בחוק למכוני פוליגרף? לצערנו לא. נכון לכתיבת שורות אלו, על שולחן הכנסת מונחות בשלבי חקיקה כאלה ואחרים מזה מספר שנים, הצעות חוק שנועדו להסדיר את תחום בדיקות הפוליגרף במדינת ישראל. אף אחת מהן לא עברה את הליכי החקיקה המקובלים עד כה.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים.
מתחייבים לדיסקרטיות
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.